ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

จำนวนการคัดกรองช่องปาก จ. นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563
อายุ 40 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป
อำเภอคัดกรองทั้งหมดคัดกรองตรวจพบความผิดปกติเบื้องต้นร้อยละความผิดปกติเบื้องต้นคัดกรองตรวจพบความผิดปกติเบื้องต้นร้อยละความผิดปกติเบื้องต้น
8001 เมืองนครศรีธรรมราช1,3801,35710188461
8002 พรหมคีรี0000000
8003 ลานสกา0000000
8004 ฉวาง0000000
8005 พิปูน0000000
8006 เชียรใหญ่1,2521,2028175641
8007 ชะอวด1651651116511
8008 ท่าศาลา1,9511,927801,59960
8009 ทุ่งสง0000000
8010 นาบอน4141004100
8011 ทุ่งใหญ่0000000
8012 ปากพนัง0000000
8013 ร่อนพิบูลย์0000000
8014 สิชล118116226523
8015 ขนอม105102553738
8016 หัวไทร0000000
8017 บางขัน0000000
8018 ถ้ำพรรณรา1,2151,151545483306
8019 จุฬาภรณ์0000000
8020 พระพรหม0000000
8021 นบพิตำ1501480010400
8022 ช้างกลาง0000000
8023 เฉลิมพระเกียรติ0000000
รวมทั้งหมด6,3776,2098814,134521