ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

ความครอบคลุมการคัดกรอง จ. นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563
อายุ 40 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป
อำเภอประชากรทั้งหมดคัดกรองทั้งหมดร้อยละได้รับการคัดกรองจำนวนทั้งหมดคัดกรองร้อยละได้รับการคัดกรองจำนวนทั้งหมดคัดกรองร้อยละการคัดกรอง
8001 เมืองนครศรีธรรมราช345,7581,2310165,5841,212170,4268051
8002 พรหมคีรี61,40126028,55125011,832140
8003 ลานสกา66,3269033,8878014,58350
8004 ฉวาง112,10122055,67021023,14970
8005 พิปูน44,7593023,6893010,26700
8006 เชียรใหญ่70,5831,172237,7691,129316,8837074
8007 ชะอวด135,960169064,700168025,8981661
8008 ท่าศาลา181,1451,877181,3931,857234,4951,5595
8009 ทุ่งสง230,658180100,43818037,086100
8010 นาบอน50,90745023,5174509,040430
8011 ทุ่งใหญ่126,8765053,5075018,66720
8012 ปากพนัง147,74337075,61136034,058230
8013 ร่อนพิบูลย์122,58310061,65610026,35870
8014 สิชล142,472136068,635133027,013740
8015 ขนอม63,877109028,75110609,977390
8016 หัวไทร106,78012053,92111024,65050
8017 บางขัน75,5634030,256409,83830
8018 ถ้ำพรรณรา32,1711,204414,5361,14185,02748110
8019 จุฬาภรณ์42,3694020,426408,25830
8020 พระพรหม60,45015030,82913012,69790
8021 นบพิตำ44,995198020,84219417,6761242
8022 ช้างกลาง36,0933018,507307,96910
8023 เฉลิมพระเกียรติ45,33570023,8096509,624480
รวมทั้งหมด2,346,9056,37901,116,4846,2111455,4714,1351