รายงานสถานการณ์อุทกภัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช


การรายงานข้อมูล : ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวัน เวลา 12.00 น.

เข้าสู่ระบบ