รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

396

สะสม

43,570

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

372

สะสม

30,985

เสียชีวิต

วันนี้

5

สะสม

329

อัตราการเสียชีวิต

0.76

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

2,775

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

108

รักษาใน รพ.

2,601

รพ.สนามและอื่นๆ

174

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2564
AIIR (Negative Pressure)
16
Modified AIIR
12
Cohort ICU
39
Isolate Room
625
Cohort Ward
1,171
รพ.สนาม
2,769
Community Isolation
3,053
Hospitel
724
Home Isolation
407
ราชทัณฑ์
3,920
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2564
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 14 16 11 3 78.57
Modified AIIR 11 12 5 6 45.45
Cohort ICU 16 39 12 4 75.00
Isolate Room 476 625 402 74 84.45
Cohort Ward 108 1,171 911 270 77.80
รพ.สนาม 19 2,769 706 2,063 25.50
Community Isolation 80 3,053 540 2,513 17.69
Hospitel 4 724 380 344 52.49
Home Isolation 0 407 407 0 0.00
ราชทัณฑ์ 0 3,920 3,920 0 0.00
รวมทั้งหมด 728 12,561 7,294 5,277 58.07
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 51
Moderate 576
Mild 1,201
Asympto matic 951
รวมทั้งหมด 2,779
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 8
High flow 20
Cannular 80
รวมทั้งหมด 108

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช