รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

89

สะสม

122,053

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

56

สะสม

63,456

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

745

อัตราการเสียชีวิต

0.61

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

1,320

รักษาใน รพ.

330

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

9

Home Isolation

981

OP with Self Isolation

184

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 11 13 6 5 46.15
Modified AIIR 17 19 0 17 0.00
Cohort ICU 40 69 17 23 24.64
Isolate Room 337 481 108 231 22.45
Cohort Ward 284 1,248 199 1,049 15.95
รพ.สนาม 2 220 0 220 0.00
Community Isolation 27 2,593 9 2,584 0.35
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 981 981 0 100.00
OP with Self Isolation 0 184 184 0 100.00
รวมทั้งหมด 718 5,815 1,504 4,136 25.86
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 23
Moderate 126
Mild 150
Asympto matic 50
รวมทั้งหมด 349
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 13
High flow 0
Cannular 32
รวมทั้งหมด 45
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 990 75.00
เตียงระดับ 1 285 21.59
เตียงระดับ 2.1 32 2.42
เตียงระดับ 2.2 0 0.00
เตียงระดับ 3 13 0.98
รวมทั้งหมด 1,320

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช