รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

309

สะสม

12,051

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

174

สะสม

9,456

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

84

อัตราการเสียชีวิต

0.70

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

3,142

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

33

รักษาใน รพ.

2,345

รพ.สนามและอื่นๆ

797

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
AIIR (Negative Pressure)
16
Modified AIIR
9
Cohort ICU
42
Isolate Room
457
Cohort Ward
927
รพ.สนาม
2,097
Community Isolation
1,512
Home Isolation
0
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
ประเภทเตียง ทั้งหมด ใช้งาน พร้อมใช้ ร้อยละการใช้
AIIR (Negative Pressure) 16 11 5 68.75
Modified AIIR 9 4 5 44.44
Cohort ICU 42 32 10 76.19
Isolate Room 457 289 168 63.24
Cohort Ward 927 738 189 79.61
รพ.สนาม 2,097 1,464 659 69.81
Community Isolation 1,512 1,157 355 76.52
Home Isolation 0 123 0 0.00
รวมทั้งหมด 5,060 3,818 1,391 75.45
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 66
Moderate 621
Mild 1,220
Asympto matic 1,235
รวมทั้งหมด 3,142
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 10
High flow 23
รวมทั้งหมด 33

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช