รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

0

สะสม

124,675

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

10

สะสม

67,182

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

860

อัตราการเสียชีวิต

0.69

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

50

รักษาใน รพ.

50

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

18

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 9 9 0 9 0.00
Modified AIIR 6 8 0 6 0.00
Cohort ICU 41 41 8 33 19.51
Isolate Room 147 186 12 135 6.45
Cohort Ward 96 697 30 667 4.30
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 13 1,553 0 1,553 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 18 18 0 100.00
รวมทั้งหมด 312 2,519 68 2,410 2.70
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 12
Moderate 22
Mild 14
Asympto matic 3
รวมทั้งหมด 51
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 8
High flow 2
Cannular 8
รวมทั้งหมด 18
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 32 64.00
เตียงระดับ 2.1 8 16.00
เตียงระดับ 2.2 2 4.00
เตียงระดับ 3 8 16.00
รวมทั้งหมด 50

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช