รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

25

ทั้งหมด

1,377

เสียชีวิต

วันนี้

1

ทั้งหมด

19

อัตราการเสียชีวิต

1.38

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
AIIR (Negative Pressure)
12
Modified AIIR
20
Isolate Room
369
Cohort Ward
457
Cohort ICU
32
รพ.สนาม
196
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ประเภทเตียง ใช้งาน พร้อมใช้ ทั้งหมด
AIIR (Negative Pressure) 7 5 12
Modified AIIR 9 11 20
Isolate Room 256 113 369
Cohort Ward 198 259 457
Cohort ICU 12 20 32
รพ.สนาม 71 125 196
รวมทั้งหมด 553 533 1086
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 21
Moderate 75
Mild 167
Asymptomatic 189
รวมทั้งหมด 452
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 3
High flow 7
รวมทั้งหมด 10

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช