รายงานข้อมูลจำนวนประชาชนจองฉีดวัคซีน และได้รับการฉีดตามวันนัดรายหน่วยบริการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช