รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2564

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2564

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,472 13,351 11,605 38,428 13,472
อาสาสมัครสาธารณสุข 22,957 21,882 6,097 50,936 22,957
36,429 35,233 17,702 89,364 36,429
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
60 ปีขึ้นไป 200,354 170,503 1,207 372,064 200,354
200,354 170,503 1,207 372,064 200,354
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 12,632 10,853 390 23,875 12,632
โรคหัวใจและหลอดเลือด 8,276 7,227 249 15,752 8,276
โรคไต 17,503 14,060 551 32,114 17,503
โรคหลอดเลือดสมอง 4,186 3,383 128 7,697 4,186
โรคมะเร็ง 2,859 2,466 109 5,434 2,859
โรคเบาหวาน 23,869 20,681 873 45,423 23,869
โรคอ้วน 21,623 17,641 488 39,752 21,623
โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 346 297 0 643 346
91,294 76,608 2,788 170,690 91,294
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 720 689 143 1,552 720
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,908 2,836 1,799 7,543 2,908
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 262 269 18 549 262
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,089 11,022 1,786 24,897 12,089
15,979 14,816 3,746 34,541 15,979
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 585,251 424,215 9,324 1,018,790 585,251
นักเรียน 69,751 63,073 20 132,844 69,751
655,002 487,288 9,344 1,151,634 655,002
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,228 1,736 12 3,976 2,228
2,228 1,736 12 3,976 2,228
ไม่ระบุประเภท 6,756 6,003 286 13,045 6,756
รวมทั้งหมด 1,008,042 792,187 35,085 1,835,314 1,008,042
ประมวลผลล่าสุด 4 ธ.ค. 2564 เวลา 08:22 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL Dose คน DOPA WL
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 209,269 171,151 151,333 13,651 336,135 171,151 63.27 81.79
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 32,006 26,475 22,225 1,813 50,513 26,475 70.37 82.72
ลานสกา รายละเอียด 41,093 35,963 30,847 27,141 1,912 59,900 30,847 75.07 85.77
ฉวาง รายละเอียด 65,439 58,243 46,859 37,120 2,619 86,598 46,859 71.61 80.45
พิปูน รายละเอียด 28,879 23,834 20,712 16,065 940 37,717 20,712 71.72 86.90
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 35,925 29,260 23,528 1,755 54,543 29,260 69.71 81.45
ชะอวด รายละเอียด 85,960 78,430 63,892 50,105 4,114 118,111 63,892 74.33 81.46
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 100,138 85,067 65,902 5,579 156,548 85,067 72.12 84.95
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 144,145 120,303 97,334 8,107 225,744 120,303 74.61 83.46
นาบอน รายละเอียด 26,421 21,180 17,647 13,507 1,105 32,259 17,647 66.79 83.32
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 59,168 46,603 34,563 2,688 83,854 46,603 62.36 78.76
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 86,064 70,036 61,299 5,255 136,590 70,036 72.05 81.38
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 68,769 54,413 43,313 3,691 101,417 54,413 66.44 79.12
สิชล รายละเอียด 88,658 77,654 65,938 57,058 3,702 126,698 65,938 74.37 84.91
ขนอม รายละเอียด 30,434 21,863 18,897 16,219 1,330 36,446 18,897 62.09 86.43
หัวไทร รายละเอียด 63,284 58,109 47,520 36,338 2,810 86,668 47,520 75.09 81.78
บางขัน รายละเอียด 47,458 39,252 33,729 24,006 1,610 59,345 33,729 71.07 85.93
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 16,962 14,025 10,416 667 25,108 14,025 72.83 82.68
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 26,651 22,630 17,666 1,522 41,818 22,630 71.97 84.91
พระพรหม รายละเอียด 44,612 36,582 30,940 25,931 2,020 58,891 30,940 69.35 84.58
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 27,948 23,838 20,748 1,288 45,874 23,838 70.89 85.29
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 22,047 18,893 14,338 978 34,209 18,893 66.53 85.69
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 28,025 22,673 18,630 1,641 42,944 22,673 72.68 80.90
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,308,227 1,082,348 884,785 70,797 2,037,930 1,082,348 69.86 82.73
ประมวลผลล่าสุด 4 ธ.ค. 2564 เวลา 08:22 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช