รายงานต่างๆที่เกี่่ยวข้อง

รายงานศักยภาพการรักษา
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 แบบรายงานศักยภาพการดูแลผู้ป่วย แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน ออกรายงาน
2 แบบรายงานการครองเตียง รายละเอียดการใช้เตียงรายวัน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ออกรายงาน
3 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 11 รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน เพื่อส่งเขตสุขภาพที่ 11 ออกรายงาน
4 รายงานผู้ป่วยยืนยัน สรุปข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 28 มิ.ย 64 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งศาลากลาง ออกรายงาน
5 แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สรุปข้อมูลการครองเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 28 มิ.ย 64 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งศาลากลาง ออกรายงาน
รายงานวัคซีน
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ รายละเอียดการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
2 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
3 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกอำเภอ รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในอำเภอ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
4 รายงานข้อมูลวัคซีนคงเหลือ แสดงรายละเอียดข้อมูลวัคซีนคงเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
5 รายงานวัคซีนประจำวัน รายละเอียดวัคซีนประจำวัน เฉพาะเจ้าหน้าที่
6 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 รายสรุปการฉีดวัคซีนของประชากรกลุ่ม 608 เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ ออกรายงาน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช