รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2566

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2566

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
17,461 17,208 20,751 11,605 1,689 141 70,544 17,461
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 8,060 6,981 5,487 9,176 1,527 137 31,368 8,060
อาสาสมัครสาธารณสุข 9,401 10,227 15,264 2,429 162 4 37,487 9,401
101,670 123,414 74,486 6,214 471 16 306,742 101,670
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 101,670 123,414 74,486 6,214 471 16 306,271 101,670
56,215 65,538 32,623 3,537 314 11 158,552 56,215
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 8,470 9,325 5,298 750 69 2 23,914 8,470
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,326 5,381 3,433 442 44 2 13,628 4,326
บุคคลมีโรคไต 11,073 12,763 5,477 479 39 1 29,832 11,073
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 2,483 2,938 1,452 185 14 0 7,072 2,483
บุคคลมีโรคมะเร็ง 1,686 2,009 1,254 184 17 0 5,150 1,686
บุคคลมีโรคเบาหวาน 11,940 14,972 8,918 818 69 3 36,720 11,940
บุคคลมีโรคอ้วน 15,971 17,793 6,668 667 62 3 41,164 15,971
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 266 357 123 12 0 0 758 266
7,226 7,886 8,967 1,437 125 7 25,773 7,226
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 423 345 580 145 13 1 1,507 423
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 870 841 2,152 262 15 1 4,141 870
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 125 146 170 17 0 0 458 125
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 5,808 6,554 6,065 1,013 97 5 19,542 5,808
638,929 636,309 167,484 14,916 1,078 38 1,459,832 638,929
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 489,569 510,709 155,428 14,617 1,076 38 1,171,437 489,569
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,290 76,489 10,361 281 2 0 163,423 76,290
เด็กอายุ 5-11 ปี 72,543 48,792 1,673 16 0 0 123,024 72,543
เด็กอายุ 0-4 ปี 527 319 22 2 0 0 870 527
1,696 1,887 576 39 3 0 4,204 1,696
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 1,696 1,887 576 39 3 0 4,201 1,696
ไม่ระบุประเภท 4,232 4,778 3,298 363 49 5 12,725 4,232
รวมทั้งหมด 827,429 857,020 308,185 38,111 3,729 218 2,034,692 827,429
ประมวลผลล่าสุด 6 ก.พ. 2566 เวลา 10:16 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
5 ปีขึ้นไป
(1+2+3)
เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 204,484 168,119 158,053 65,287 12,517 1,615 91 405,682 168,119 82.22
พรหมคีรี รายละเอียด 36,334 31,455 29,252 10,854 1,579 169 7 73,316 31,455 86.57
ลานสกา รายละเอียด 39,832 35,218 33,355 13,634 1,876 191 11 84,285 35,218 88.42
ฉวาง รายละเอียด 65,441 55,074 51,202 16,927 3,132 355 11 126,701 55,074 84.16
พิปูน รายละเอียด 27,185 23,854 22,637 7,783 1,361 206 36 55,877 23,854 87.75
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,596 35,338 33,211 10,207 1,465 161 6 80,388 35,338 84.96
ชะอวด รายละเอียด 87,036 73,400 67,681 22,534 3,731 317 17 167,680 73,400 84.33
ท่าศาลา รายละเอียด 114,223 96,098 87,771 37,117 5,061 559 26 226,632 96,098 84.13
ทุ่งสง รายละเอียด 165,822 138,256 127,741 44,247 8,024 909 52 319,229 138,256 83.38
นาบอน รายละเอียด 24,381 20,909 19,279 5,609 945 86 6 46,834 20,909 85.76
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 71,452 58,024 52,992 13,420 2,346 211 13 127,006 58,024 81.21
ปากพนัง รายละเอียด 95,490 80,469 76,326 28,995 5,049 497 16 191,352 80,469 84.27
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 77,948 61,662 56,017 15,128 2,788 287 11 135,893 61,662 79.11
สิชล รายละเอียด 87,230 75,757 71,501 29,197 4,288 381 22 181,146 75,757 86.85
ขนอม รายละเอียด 29,966 25,723 24,342 8,215 1,284 126 5 59,695 25,723 85.84
หัวไทร รายละเอียด 64,574 54,133 50,736 15,704 2,464 244 8 123,289 54,133 83.83
บางขัน รายละเอียด 48,155 40,128 36,014 8,284 1,161 94 3 85,684 40,128 83.33
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,393 16,129 15,081 4,112 723 45 5 36,095 16,129 83.17
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 30,726 25,468 23,538 6,348 1,108 91 2 56,555 25,468 82.89
พระพรหม รายละเอียด 48,312 42,499 40,010 14,499 2,975 255 4 100,242 42,499 87.97
นบพิตำ รายละเอียด 31,951 27,630 25,977 9,050 1,767 169 7 64,600 27,630 86.48
ช้างกลาง รายละเอียด 26,158 22,945 21,132 7,192 1,178 105 3 52,555 22,945 87.72
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,764 26,200 24,453 7,799 1,234 122 5 59,813 26,200 82.48
รวมทั้งหมด 1,469,453 1,234,488 1,148,301 402,142 68,056 7,195 367 2,860,549 1,234,488 84.01
ประมวลผลล่าสุด 6 ก.พ. 2566 เวลา 10:16 น.
ประชากร 5 ปีขึ้นไปจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2,3) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 39,914 30,331 16,876 15,156 0 0 56,790 45,487 80.10
พรหมคีรี รายละเอียด 6,250 5,282 3,448 3,190 0 0 9,698 8,472 87.36
ลานสกา รายละเอียด 7,560 6,885 3,073 2,929 0 0 10,633 9,814 92.30
ฉวาง รายละเอียด 13,342 10,750 5,006 4,528 2 2 18,350 15,280 83.27
พิปูน รายละเอียด 5,721 5,020 2,584 2,421 0 0 8,305 7,441 89.60
เชียรใหญ่ รายละเอียด 8,613 6,781 3,219 2,974 0 0 11,832 9,755 82.45
ชะอวด รายละเอียด 14,720 12,102 7,306 6,607 0 0 22,026 18,709 84.94
ท่าศาลา รายละเอียด 17,154 15,512 7,383 6,905 1 1 24,538 22,418 91.36
ทุ่งสง รายละเอียด 24,290 19,837 13,433 11,833 0 0 37,723 31,670 83.95
นาบอน รายละเอียด 4,395 3,884 996 908 0 0 5,391 4,792 88.89
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 10,078 7,946 6,425 5,709 1 1 16,504 13,656 82.74
ปากพนัง รายละเอียด 18,012 14,060 7,183 6,525 0 0 25,195 20,585 81.70
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,428 10,642 5,791 5,408 0 0 19,219 16,050 83.51
สิชล รายละเอียด 16,012 13,275 7,103 6,566 0 0 23,115 19,841 85.84
ขนอม รายละเอียด 5,301 4,607 2,754 2,506 0 0 8,055 7,113 88.31
หัวไทร รายละเอียด 9,871 8,412 6,856 6,151 0 0 16,727 14,563 87.06
บางขัน รายละเอียด 5,465 4,557 3,944 3,438 0 0 9,409 7,995 84.97
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 2,912 2,397 1,543 1,409 0 0 4,455 3,806 85.43
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 5,026 4,087 2,557 2,307 0 0 7,583 6,394 84.32
พระพรหม รายละเอียด 7,303 6,244 3,144 2,978 0 0 10,447 9,222 88.27
นบพิตำ รายละเอียด 3,958 3,559 2,799 2,615 4 4 6,761 6,178 91.38
ช้างกลาง รายละเอียด 4,741 4,215 2,307 2,157 0 0 7,048 6,372 90.41
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 6,029 4,679 2,566 2,339 0 0 8,595 7,018 81.65
รวมทั้งหมด 250,095 205,064 118,296 107,559 8 8 368,399 312,631 84.86
ประมวลผลล่าสุด 6 ก.พ. 2566 เวลา 10:16 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2,3) ( แหล่งอ้างอิง )

จุดฉีดวัคซีน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับ อำเภอ โรงพยาบาล วันที่ฉีด จุดบริการฉีด ชนิดวัคซีน จำนวนวัคซีน
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
ค้นหาจุดฉีดวัคซีน

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2566
วันที่

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

6

รักษาใน รพ.

6

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

1

Community Isolation

0

Home Isolation

0

รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ความรุนแรง จำนวน
Mild 1
Moderate 2
Severe 3
รวมทั้งหมด 6
รายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ลักษณะ จำนวน
High flow 1
Invasive ventilator 1
รวมทั้งหมด 2
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ระดับเตียง จำนวน
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen 2
ระดับ 2.1 Oxygen low flow 2
ระดับ 2.2 Oxygen high flow 1
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 1
รวมทั้งหมด 6

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช