รายงานข้อมูลผู้เดินทาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ล้างค่า

จำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัด

ตามช่วงวันที่กำหนด

160

จากพื้นที่

สีแดง

114

สีส้ม

45

ประเภทที่พัก

บ้านตนเอง/บ้านญาติ

97

โรงแรมที่พัก

37

เข้ามาโดยไม่พักค้าง

25

เดินทางโดย

เครื่องบิน

52

รถส่วนตัว/โดยสาร

106

เรือ

1

มาจากจังหวัด

ลำดับ มาจากจังหวัด จำนวน (คน)
1 กรุงเทพมหานคร 64
2 สงขลา 10
3 สมุทรปราการ 10
4 ปทุมธานี 9
5 นนทบุรี 9
6 กระบี่ 7
7 พัทลุง 6
8 สุราษฎร์ธานี 5
9 ชุมพร 4
10 ตรัง 4
11 นครศรีธรรมราช 4
12 สตูล 3
13 นครปฐม 2
14 ชลบุรี 2
15 เพชรบุรี 2
16 ราชบุรี 2
17 ยะลา 2
18 ภูเก็ต 2
19 ขอนแก่น 2
20 ประจวบคีรีขันธ์ 2
21 ลำพูน 1
22 ระยอง 1
23 อุบลราชธานี 1
24 1
25 สมุทรสงคราม 1
26 มุกดาหาร 1
27 ระนอง 1
28 นครราชสีมา 1
29 สุรินทร์ 1

มายังอำเภอ

ลำดับ มายังอำเภอ จำนวน (คน)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 66
2 ทุ่งสง 19
3 ท่าศาลา 12
4 ปากพนัง 11
5 สิชล 7
6 ชะอวด 7
7 ร่อนพิบูลย์ 6
8 ลานสกา 5
9 ถ้ำพรรณรา 4
10 ฉวาง 3
11 เชียรใหญ่ 3
12 หัวไทร 3
13 บางขัน 3
14 ทุ่งใหญ่ 2
15 เฉลิมพระเกียรติ 2
16 ขนอม 2
17 จุฬาภรณ์ 2
18 พระพรหม 1
19 1
20 พรหมคีรี 1

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช