รายงานข้อมูลผู้เดินทาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ล้างค่า

จำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัด

ตามช่วงวันที่กำหนด

621

จากพื้นที่

สีแดง

502

สีส้ม

118

ประเภทที่พัก

บ้านตนเอง/บ้านญาติ

301

โรงแรมที่พัก

204

เข้ามาโดยไม่พักค้าง

115

เดินทางโดย

เครื่องบิน

387

รถส่วนตัว/โดยสาร

232

เรือ

1

มาจากจังหวัด

ลำดับ มาจากจังหวัด จำนวน (คน)
1 กรุงเทพมหานคร 302
2 นนทบุรี 40
3 สมุทรปราการ 39
4 ปทุมธานี 29
5 สงขลา 22
6 ชลบุรี 20
7 สุราษฎร์ธานี 17
8 ระยอง 15
9 ภูเก็ต 11
10 พัทลุง 9
11 กระบี่ 9
12 นครปฐม 7
13 นครศรีธรรมราช 7
14 เชียงใหม่ 6
15 ชุมพร 5
16 นครนายก 5
17 สระบุรี 4
18 เชียงราย 4
19 ตรัง 4
20 สตูล 4
21 นครราชสีมา 3
22 ประจวบคีรีขันธ์ 3
23 ลพบุรี 3
24 พระนครศรีอยุธยา 3
25 ปัตตานี 3
26 ราชบุรี 3
27 พังงา 3
28 กาญจนบุรี 3
29 ชัยนาท 2
30 ขอนแก่น 2
31 เลย 2
32 สุรินทร์ 2
33 พิษณุโลก 2
34 ฉะเชิงเทรา 2
35 อุทัยธานี 2
36 ปราจีนบุรี 2
37 สมุทรสงคราม 2
38 เพชรบุรี 2
39 สิงห์บุรี 2
40 เพชรบูรณ์ 2
41 ยะลา 2
42 สุพรรณบุรี 2
43 พิจิตร 1
44 น่าน 1
45 ลำปาง 1
46 ลำพูน 1
47 อุบลราชธานี 1
48 สมุทรสาคร 1
49 1
50 มุกดาหาร 1
51 ระนอง 1
52 ตราด 1

มายังอำเภอ

ลำดับ มายังอำเภอ จำนวน (คน)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 228
2 สิชล 89
3 ทุ่งสง 51
4 ท่าศาลา 40
5 ขนอม 35
6 ปากพนัง 31
7 ลานสกา 20
8 เชียรใหญ่ 16
9 ชะอวด 16
10 ร่อนพิบูลย์ 14
11 พรหมคีรี 13
12 ทุ่งใหญ่ 13
13 จุฬาภรณ์ 8
14 หัวไทร 7
15 ฉวาง 6
16 ถ้ำพรรณรา 6
17 นบพิตำ 6
18 บางขัน 5
19 ช้างกลาง 5
20 พระพรหม 3
21 พิปูน 3
22 นาบอน 3
23 เฉลิมพระเกียรติ 2
24 1

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช