รายงานข้อมูลผู้เดินทาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ล้างค่า

จำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัด

ตามช่วงวันที่กำหนด

999

จากพื้นที่

สีแดง

843

สีส้ม

155

ประเภทที่พัก

บ้านตนเอง/บ้านญาติ

419

โรงแรมที่พัก

380

เข้ามาโดยไม่พักค้าง

199

เดินทางโดย

เครื่องบิน

718

รถส่วนตัว/โดยสาร

279

เรือ

1

มาจากจังหวัด

ลำดับ มาจากจังหวัด จำนวน (คน)
1 กรุงเทพมหานคร 507
2 สมุทรปราการ 76
3 นนทบุรี 69
4 ปทุมธานี 58
5 สงขลา 29
6 ชลบุรี 26
7 สุราษฎร์ธานี 22
8 ระยอง 22
9 นครปฐม 16
10 ภูเก็ต 15
11 กระบี่ 10
12 ชุมพร 10
13 นครศรีธรรมราช 9
14 พัทลุง 9
15 เชียงใหม่ 9
16 นครราชสีมา 7
17 ลพบุรี 6
18 พระนครศรีอยุธยา 6
19 เชียงราย 6
20 สมุทรสงคราม 5
21 นครนายก 5
22 กาญจนบุรี 4
23 สตูล 4
24 ชัยนาท 4
25 พิษณุโลก 4
26 สระบุรี 4
27 ตรัง 4
28 ราชบุรี 4
29 พังงา 3
30 สุรินทร์ 3
31 ประจวบคีรีขันธ์ 3
32 ปราจีนบุรี 3
33 ปัตตานี 3
34 สิงห์บุรี 2
35 เพชรบูรณ์ 2
36 จันทบุรี 2
37 ยะลา 2
38 สุพรรณบุรี 2
39 ขอนแก่น 2
40 เลย 2
41 ฉะเชิงเทรา 2
42 อุทัยธานี 2
43 เพชรบุรี 2
44 มุกดาหาร 1
45 ระนอง 1
46 ตราด 1
47 พิจิตร 1
48 สุโขทัย 1
49 น่าน 1
50 ลำปาง 1
51 ชัยภูมิ 1
52 ลำพูน 1
53 หนองบัวลำภู 1
54 อุบลราชธานี 1
55 สมุทรสาคร 1
56 1
57 สระแก้ว 1

มายังอำเภอ

ลำดับ มายังอำเภอ จำนวน (คน)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 336
2 สิชล 177
3 ขนอม 95
4 ทุ่งสง 72
5 ท่าศาลา 63
6 ปากพนัง 45
7 ลานสกา 28
8 ร่อนพิบูลย์ 23
9 เชียรใหญ่ 21
10 ชะอวด 20
11 ทุ่งใหญ่ 18
12 หัวไทร 18
13 พรหมคีรี 16
14 จุฬาภรณ์ 10
15 ฉวาง 10
16 ช้างกลาง 8
17 นาบอน 7
18 นบพิตำ 7
19 ถ้ำพรรณรา 6
20 บางขัน 5
21 พระพรหม 5
22 พิปูน 5
23 เฉลิมพระเกียรติ 3
24 1

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช