รายงานข้อมูลสะสมผู้สัมผัสเสี่ยง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2564
จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสะสมทั้งหมด
5,353
ติดเชื้อ
428
ไม่ติดเชื้อ
5,781
จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสะสมรายอำเภอ
ลำดับ อำเภอ ผู้ป่วยยืนยืน ผู้สัมผัสเสี่ยง ติดเชื้อจากสัมผัส ไม่ติดเชื้อ
1 เมืองนครศรีธรรมราช 534 3,264 366 2,898
2 ร่อนพิบูลย์ 192 49 0 49
3 พรหมคีรี 120 130 0 130
4 ท่าศาลา 88 79 1 78
5 ทุ่งใหญ่ 84 417 15 402
6 ปากพนัง 69 202 1 201
7 พระพรหม 68 162 18 144
8 เฉลิมพระเกียรติ 45 15 0 15
9 เชียรใหญ่ 36 15 0 15
10 ชะอวด 31 30 0 30
11 พิปูน 27 498 23 475
12 ลานสกา 26 90 1 89
13 ทุ่งสง 20 17 0 17
14 สิชล 16 5 0 5
15 บางขัน 14 0 0 0
16 หัวไทร 13 84 1 83
17 นาบอน 8 2 0 2
18 จุฬาภรณ์ 8 52 0 52
19 ขนอม 7 48 0 48
20 นบพิตำ 6 76 0 76
21 ช้างกลาง 4 6 0 6
22 ฉวาง 3 23 1 22
23 ถ้ำพรรณรา 0 3 0 3
รวมทั้งสิ้น 1,419 5,267 427 4,840
25 อันดับกลุ่มแพร่เชื้อ (Cluster)
ลำดับ กลุ่มแพร่เชื้อ (Cluster) อำเภอ ผู้ป่วยยืนยืน ผู้สัมผัสเสี่ยง ติดเชื้อจากสัมผัส ไม่ติดเชื้อ
1 โรงงานทำทองคำเปลว ต.ปากพูน อ.เมือง เมือง 224 542 69 473
2 พ่อค้า-แม่ค้าตลาดหัวอิฐ อ.เมือง เมือง 119 1,015 129 886
3 วงไฮโลงานบวช อ.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 108 12 0 12
4 งานศพวัดภูเขาดิน ม.5 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 77 0 0 0
5 ฟาร์มเลี้ยงไก่ อ.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 70 16 0 16
6 ครอบครัว อบต.ท่าเรือ อ.เมือง เมือง 45 133 37 96
7 พ่อค้า-แม่ค้าตลาดนัด-อ.ท่าศาลา ท่าศาลา 38 0 0 0
8 อ.พิปูน-กาญจนา พิปูน 38 543 23 520
9 บ่อนไก่ชน-ไชยมนตรี เมือง 33 260 4 256
10 พรหมคีรี-นครปฐม พรหมคีรี 29 15 0 15
11 ชุติกร-อ.เฉลิมพระเกียรติ(ไตเทียม) เฉลิมพระเกียรติ 28 1 0 1
12 วงไฮโลงานบวช อ.ร่อนพิบูลย์-ปากพนัง ปากพนัง 27 0 0 0
13 วงสันทนาการท้ายสำเภา อ.พระพรหม พระพรหม 26 14 0 14
14 อ.เชียรใหญ่(ลูกสาวนางรื่น) เชียรใหญ่ 25 0 0 0
15 วงไพ่ ต.ปากพูน อ.เมือง เมือง 24 301 19 282
16 จนท.เทศบาลตำบลท่าประจะ อ.ชะอวด ชะอวด 22 11 0 11
17 The orange club เมือง เมือง 20 89 0 89
18 อรจิรา-ท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมือง เมือง 17 74 13 61
19 งานศพวัดเทวดาราม อ.ท่าศาลา ท่าศาลา 17 0 0 0
20 สุทธิรักษ์-อ.พระพรหม พระพรหม 16 32 4 28
21 100 สนามฟุตบอล พิปูน พิปูน 15 231 6 225
22 อ.ร่อนพิบูลย์รับมโนราห์รำแก้บน ร่อนพิบูลย์ 15 41 0 41
23 ลุงสุนทร-อ.เมือง เมือง 15 44 0 44
24 นันทนา-อ.เมือง เมือง 11 42 2 40
25 งานบวช ม.5 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 11 26 0 26

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช