รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2564
วันที่

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

ประจำวันวันที่ 21 มิ.ย. 2564
จำนวนการจอง

3,672

ประเภท จำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ 24
อสม. 355
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 16
ผู้มีโรคประจำตัว 548
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2,703
ประชาชนทั่วไป 6
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 20
จำนวนการฉีด

2,352

ประเภท เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
บุคลากรทางการแพทย์ 5 168
อสม. 97 190
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 47 42
ผู้มีโรคประจำตัว 286 44
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,129 25
ประชาชนทั่วไป 54 250
อื่นๆ (ไม่มีกลุ่ม) 13 2

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
บุคลากรทางการแพทย์ 12,746 3,964 12,772 10,587 2,185
อสม. 27,722 16,494 11,214 9,029 2,185
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 20,196 18,069 6,257 5,002 1,255
ผู้มีโรคประจำตัว 109,019 47,852 8,253 7,818 435
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 255,460 152,111 22,573 22,488 85
ประชาชนทั่วไป 520,272 54,929 12,223 8,982 3,241
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 10,249 10,540 1,025 880 145
รวมทั้งหมด 955,664 303,959 81,795 64,786 17,009

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19

ข้อมูลจาก MOPH Immunization

ประจำวันวันที่ 21 มิ.ย. 2564
เป้าหมายทั้งหมด
955,664
จำนวนการจองทั้งหมด
303,959

จำนวนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทั้งหมด

ข้อมูลจากระบบ "นครศรีชนะ"

ประจำวันวันที่ 23 มิ.ย. 2564
ประสงค์รับวัคซีน
99,035
ไม่ประสงค์รับวัคซีน
303
รวมทัังหมด
99,338
จำนวนการจองโรงพยาบาล
ลำดับ โรงพยาบาล จำนวนจอง
1 รพ.มหาราช 15,588
2 รพ.ทุ่งสง 9,926
3 รพ.เชียรใหญ่ 6,724
4 รพ.บางขัน 6,298
5 รพ.เทศบาลนคร 6,272
6 รพ.ค่ายวชิราวุธ 5,929
7 รพ.นาบอน 5,679
8 รพ.ร่อนพิบูลย์ 5,451
9 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 5,189
10 รพ.ปากพนัง 4,242
11 รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 3,771
12 รพ.ท่าศาลา 3,076
13 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 2,523
14 รพ.ลานสกา 1,947
15 รพ.สิชล 1,879
16 รพ.พระพรหม 1,715
17 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,591
18 รพ.หัวไทร 1,563
19 รพ.ทุ่งใหญ่ 1,408
20 รพ.ชะอวด 1,354
21 รพ.พรหมคีรี 1,327
22 รพ.พิปูน 1,232
23 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1,081
24 รพ.ขนอม 844
25 รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 765
26 รพ.จุฬาภรณ์ 699
27 รพ.นบพิตำ 658
29 รพ.ถ้ำพรรณรา 304
จำนวนการจองแยกตามเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต้องการฉีด ปฏิเสธ ทั้งหมด
1 รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 12,928 33 12,961
2 รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10,104 15 10,119
3 รพ. ทุ่งสง 7,731 18 7,749
4 รพ. เชียรใหญ่ 6,486 64 6,550
5 รพ. บางขัน 6,156 4 6,160
6 รพ. ร่อนพิบูลย์ 5,900 8 5,908
7 รพ. นาบอน 5,246 8 5,254
8 รพ. เฉลิมพระเกียรติ 4,703 27 4,730
9 รพ. ปากพนัง 4,369 11 4,380
10 รพร. ฉวาง 3,979 18 3,997
11 รพ. ท่าศาลา 3,759 8 3,767
12 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 2,675 30 2,705
13 รพ. สิชล 2,260 1 2,261
14 รพ. พระพรหม 2,218 3 2,221
15 รพ. ลานสกา 2,005 11 2,016
16 รพ.ค่าย วชิราวุธ 1,972 4 1,976
17 รพ. หัวไทร 1,935 4 1,939
18 รพ. ทุ่งใหญ่ 1,845 3 1,848
19 รพ. พรหมคีรี 1,832 7 1,839
20 รพ. ชะอวด 1,612 4 1,616
21 สหคลินิกประชาอุทิศ 1,515 0 1,515
22 รพ. พิปูน 1,363 7 1,370
23 รพ. นบพิตำ 1,102 2 1,104
24 รพ. จุฬาภรณ์ 1,003 3 1,006
26 รพ. ขนอม 919 2 921
27 รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 789 0 789
28 รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 659 3 662
29 รพ.เทศบาลทุ่งสง 650 1 651
30 รพ. ถ้ำพรรณรา 317 2 319
จำนวนการจองฉีดวัคซีนรายอำเภอ
ลำดับ อำเภอ ต้องการฉีด ปฏิเสธ ทั้งหมด
1 เมืองนครศรีธรรมราช 23,701 51 23,752
2 ทุ่งสง 9,737 16 9,753
3 เชียรใหญ่ 6,580 64 6,644
4 ปากพนัง 6,201 38 6,239
5 บางขัน 6,021 3 6,024
6 ร่อนพิบูลย์ 5,991 7 5,998
7 นาบอน 5,080 10 5,090
8 เฉลิมพระเกียรติ 4,860 29 4,889
9 ฉวาง 3,918 18 3,936
10 ท่าศาลา 3,606 7 3,613
11 พระพรหม 2,178 3 2,181
12 สิชล 2,057 1 2,058
13 ทุ่งใหญ่ 1,905 3 1,908
14 ลานสกา 1,825 12 1,837
15 หัวไทร 1,734 4 1,738
16 พรหมคีรี 1,650 4 1,654
17 ชะอวด 1,610 4 1,614
19 พิปูน 1,358 8 1,366
20 นบพิตำ 1,118 3 1,121
22 จุฬาภรณ์ 1,000 3 1,003
23 ขนอม 951 2 953
24 ช้างกลาง 723 3 726
25 ถ้ำพรรณรา 298 2 300
25 บุคคลนอกจังหวัด (แต่อาศัยใน จ.นครศรีฯ) 4,927 8 4,935

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

25

ทั้งหมด

1,377

เสียชีวิต

วันนี้

1

ทั้งหมด

19

อัตราการเสียชีวิต

1.38

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
AIIR (Negative Pressure)
12
Modified AIIR
20
Isolate Room
369
Cohort Ward
457
Cohort ICU
32
รพ.สนาม
196
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ประเภทเตียง ใช้งาน พร้อมใช้ ทั้งหมด
AIIR (Negative Pressure) 7 5 12
Modified AIIR 9 11 20
Isolate Room 256 113 369
Cohort Ward 198 259 457
Cohort ICU 12 20 32
รพ.สนาม 71 125 196
รวมทั้งหมด 553 533 1086
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 21
Moderate 75
Mild 167
Asymptomatic 189
รวมทั้งหมด 452
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 3
High flow 7
รวมทั้งหมด 10

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช