รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 26 ม.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,282 13,219 12,271 7,439 46,211 13,282
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,000 22,392 10,247 205 55,844 23,000
36,282 35,611 22,518 7,644 102,055 36,282
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
60 ปีขึ้นไป 206,747 188,144 46,984 24 441,899 206,747
206,747 188,144 46,984 24 441,899 206,747
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 12,927 12,014 3,470 14 28,425 12,927
โรคหัวใจและหลอดเลือด 8,501 7,915 2,305 8 18,729 8,501
โรคไต 17,944 15,858 3,438 16 37,256 17,944
โรคหลอดเลือดสมอง 4,339 3,824 877 6 9,046 4,339
โรคมะเร็ง 2,936 2,695 779 4 6,414 2,936
โรคเบาหวาน 24,432 22,481 5,751 21 52,685 24,432
โรคอ้วน 22,212 19,867 3,727 20 45,826 22,212
โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 358 328 40 0 726 358
93,649 84,982 20,387 89 199,107 93,649
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 721 706 475 10 1,912 721
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,914 2,862 2,084 114 7,974 2,914
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 273 144 3 681 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,188 11,727 4,715 229 28,859 12,188
16,084 15,568 7,418 356 39,426 16,084
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 613,687 520,343 80,692 1,142 1,215,864 613,687
นักเรียน 71,487 69,814 123 1 141,425 71,487
685,174 590,157 80,815 1,143 1,357,289 685,174
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,599 2,180 295 4 5,078 2,599
2,599 2,180 295 4 5,078 2,599
ไม่ระบุประเภท 6,565 6,105 1,994 10 14,674 6,565
รวมทั้งหมด 1,047,100 922,747 180,411 9,270 2,159,528 1,047,100
ประมวลผลล่าสุด 27 ม.ค. 2565 เวลา 08:35 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด >12ปี
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 258,921 229,871 195,716 183,380 52,801 3,478 435,375 195,716 72.35 85.14
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 37,535 33,521 29,594 25,839 6,980 344 62,757 29,594 78.66 88.28
ลานสกา รายละเอียด 41,093 41,197 36,563 32,987 31,354 8,013 290 72,644 32,987 80.27 90.22
ฉวาง รายละเอียด 65,439 67,004 59,596 50,456 43,402 7,762 505 102,125 50,456 77.10 84.66
พิปูน รายละเอียด 28,879 28,193 24,939 22,171 20,897 2,897 175 46,140 22,171 76.77 88.90
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 42,486 38,446 32,889 29,078 4,834 199 67,000 32,889 78.35 85.55
ชะอวด รายละเอียด 85,960 89,644 79,991 68,315 57,682 8,797 590 135,384 68,315 79.47 85.40
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,206 103,557 90,430 82,198 25,138 1,045 198,811 90,430 76.66 87.32
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 169,028 148,802 128,698 109,232 26,001 1,257 265,188 128,698 79.82 86.49
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,441 22,157 19,541 18,023 3,228 234 41,026 19,541 73.96 88.19
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 75,503 65,817 56,332 49,702 6,755 438 113,227 56,332 75.38 85.59
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 97,057 88,014 74,331 69,900 13,355 634 158,220 74,331 76.47 84.45
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 87,891 78,043 66,527 55,952 10,763 653 133,895 66,527 81.24 85.24
สิชล รายละเอียด 88,658 89,718 79,375 70,048 66,110 16,715 633 153,506 70,048 79.01 88.25
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,564 26,402 23,552 21,539 4,455 337 49,883 23,552 77.39 89.21
หัวไทร รายละเอียด 63,284 66,385 59,174 50,464 45,327 7,973 356 104,120 50,464 79.74 85.28
บางขัน รายละเอียด 47,458 49,144 42,054 37,295 28,457 3,617 206 69,575 37,295 78.59 88.68
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 19,934 17,423 14,969 13,642 2,165 117 30,893 14,969 77.73 85.92
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,721 27,682 24,143 21,975 3,783 244 50,145 24,143 76.78 87.22
พระพรหม รายละเอียด 44,612 42,993 37,952 33,477 31,527 5,787 386 71,177 33,477 75.04 88.21
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 33,159 28,861 25,440 23,571 4,107 231 53,349 25,440 75.65 88.15
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 28,980 25,504 22,654 19,957 3,944 178 46,733 22,654 79.78 88.83
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,588 29,128 24,470 22,737 4,116 167 51,490 24,470 78.44 84.01
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,563,292 1,382,872 1,194,499 1,071,481 233,986 2,512,663 1,194,499 77.10 86.38
ประมวลผลล่าสุด 27 ม.ค. 2565 เวลา 08:35 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช 48,151 36,116 19,934 18,023 362 339 68,447 54,478 79.59
พรหมคีรี 6,237 5,173 3,408 3,135 60 56 9,705 8,364 86.18
ลานสกา 7,335 6,597 2,941 2,789 94 94 10,370 9,480 91.42
ฉวาง 12,310 9,446 4,482 3,936 126 121 16,918 13,503 79.81
พิปูน 5,807 4,884 2,458 2,278 57 52 8,322 7,214 86.69
เชียรใหญ่ 8,060 6,005 2,885 2,625 63 58 11,008 8,688 78.92
ชะอวด 13,556 10,623 6,363 5,643 131 124 20,050 16,390 81.75
ท่าศาลา 16,524 14,712 6,843 6,337 450 393 23,817 21,442 90.03
ทุ่งสง 23,879 18,895 12,316 10,836 178 167 36,373 29,898 82.20
นาบอน 3,976 3,372 910 811 49 40 4,935 4,223 85.57
ทุ่งใหญ่ 9,763 7,465 5,867 5,266 177 132 15,807 12,863 81.38
ปากพนัง 17,146 12,669 6,490 5,811 134 120 23,770 18,600 78.25
ร่อนพิบูลย์ 13,300 10,411 6,294 5,907 108 99 19,702 16,417 83.33
สิชล 15,023 12,064 6,342 5,807 240 236 21,605 18,107 83.81
ขนอม 5,201 4,418 2,497 2,289 37 36 7,735 6,743 87.18
หัวไทร 9,321 7,680 6,170 5,467 91 76 15,582 13,223 84.86
บางขัน 5,135 4,185 3,374 3,047 156 121 8,665 7,353 84.86
ถ้ำพรรณรา 2,722 2,109 1,313 1,163 21 20 4,056 3,292 81.16
จุฬาภรณ์ 5,063 4,052 2,388 2,148 41 39 7,492 6,239 83.28
พระพรหม 6,942 5,762 2,561 2,382 79 68 9,582 8,212 85.70
นบพิตำ 3,941 3,497 2,761 2,551 103 95 6,805 6,143 90.27
ช้างกลาง 4,890 4,279 2,289 2,115 22 18 7,201 6,412 89.04
เฉลิมพระเกียรติ 5,848 4,382 2,263 2,059 73 71 8,184 6,512 79.57
รวมทั้งหมด 250,130 198,796 113,149 102,425 2,852 2,575 366,131 303,796 82.97
ประมวลผลล่าสุด 27 ม.ค. 2565 เวลา 08:35 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

205

สะสม

53,580

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

65

สะสม

38,961

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

389

อัตราการเสียชีวิต

0.73

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

1,053

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

27

รักษาใน รพ.

946

รพ.สนามและอื่นๆ

107

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2565
AIIR (Negative Pressure)
16
Modified AIIR
12
Cohort ICU
38
Isolate Room
609
Cohort Ward
944
รพ.สนาม
1,720
Community Isolation
2,431
Hospitel
440
Home Isolation
536
ราชทัณฑ์
0
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 14 16 9 5 56.25
Modified AIIR 11 12 5 6 41.67
Cohort ICU 17 38 25 5 65.79
Isolate Room 428 609 293 169 48.11
Cohort Ward 114 944 267 677 28.28
รพ.สนาม 10 1,720 234 1,486 13.60
Community Isolation 46 2,431 40 2,391 1.65
Hospitel 1 440 155 285 35.23
Home Isolation 0 536 536 0 100.00
รวมทั้งหมด 641 6,746 1,564 5,024 23.18
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 23
Moderate 157
Mild 419
Asympto matic 461
รวมทั้งหมด 1,060
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 6
High flow 4
Cannular 17
รวมทั้งหมด 27
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 731 46.74
เตียงระดับ 1 806 51.53
เตียงระดับ 2.1 17 1.09
เตียงระดับ 2.2 4 0.26
เตียงระดับ 3 6 0.38
รวมทั้งหมด 1,564

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช