รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
17,284 17,017 20,161 10,858 1,241 55 67,857 17,284
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 7,931 6,815 5,238 9,069 1,218 54 30,325 7,931
อาสาสมัครสาธารณสุข 9,353 10,202 14,923 1,789 23 1 36,291 9,353
101,469 123,516 73,813 3,826 68 1 302,761 101,469
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 101,469 123,516 73,813 3,826 68 1 302,693 101,469
56,126 65,475 32,003 2,497 74 1 156,250 56,126
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 8,462 9,299 5,201 544 10 0 23,516 8,462
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,321 5,388 3,375 312 11 0 13,407 4,321
บุคคลมีโรคไต 11,050 12,749 5,377 333 7 0 29,516 11,050
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 2,488 2,935 1,421 109 4 0 6,957 2,488
บุคคลมีโรคมะเร็ง 1,674 2,009 1,232 130 2 0 5,047 1,674
บุคคลมีโรคเบาหวาน 11,922 14,980 8,791 545 16 0 36,254 11,922
บุคคลมีโรคอ้วน 15,944 17,759 6,490 517 24 1 40,735 15,944
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 265 356 116 7 0 0 744 265
7,208 7,872 8,928 1,289 77 1 25,452 7,208
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 424 346 573 123 6 1 1,473 424
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 856 829 2,154 251 8 0 4,098 856
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 124 146 170 15 0 0 455 124
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 5,804 6,551 6,031 900 63 0 19,349 5,804
637,031 633,034 159,253 10,311 371 9 1,440,380 637,031
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 489,303 509,479 149,737 10,278 371 9 1,159,177 489,303
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,007 76,216 9,202 32 0 0 161,457 76,007
เด็กอายุ 5-11 ปี 71,715 47,336 313 1 0 0 119,365 71,715
เด็กอายุ 0-4 ปี 6 3 1 0 0 0 10 6
1,684 1,890 556 29 1 0 4,161 1,684
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 1,684 1,890 556 29 1 0 4,160 1,684
ไม่ระบุประเภท 4,246 4,781 3,276 291 8 2 12,604 4,246
รวมทั้งหมด 825,048 853,585 297,990 29,101 1,840 69 2,007,633 825,048
ประมวลผลล่าสุด 27 ก.ย. 2565 เวลา 14:38 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
5 ปีขึ้นไป
(1+2)
เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 179,200 149,301 139,928 55,119 8,838 749 13 353,948 149,301 83.32
พรหมคีรี รายละเอียด 34,974 30,333 28,209 10,417 1,394 113 4 70,470 30,333 86.73
ลานสกา รายละเอียด 39,041 34,641 32,776 13,321 1,713 130 1 82,582 34,641 88.73
ฉวาง รายละเอียด 63,443 53,570 49,755 16,157 2,650 217 4 122,353 53,570 84.44
พิปูน รายละเอียด 26,382 23,147 21,938 7,234 1,102 106 26 53,553 23,147 87.74
เชียรใหญ่ รายละเอียด 40,184 34,265 32,206 9,855 1,300 99 0 77,725 34,265 85.27
ชะอวด รายละเอียด 85,115 71,988 66,356 21,421 2,968 199 1 162,933 71,988 84.58
ท่าศาลา รายละเอียด 108,336 91,272 83,298 34,845 4,125 326 3 213,869 91,272 84.25
ทุ่งสง รายละเอียด 159,655 133,577 123,385 42,244 7,122 591 4 306,923 133,577 83.67
นาบอน รายละเอียด 23,282 20,034 18,481 5,334 821 54 2 44,726 20,034 86.05
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 68,725 56,054 51,181 12,714 2,016 131 2 122,098 56,054 81.56
ปากพนัง รายละเอียด 92,660 78,365 74,316 27,965 4,418 296 2 185,362 78,365 84.57
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 75,408 59,896 54,438 14,536 2,540 171 4 131,585 59,896 79.43
สิชล รายละเอียด 84,646 73,705 69,559 27,941 3,226 207 5 174,643 73,705 87.07
ขนอม รายละเอียด 26,706 23,037 21,826 7,314 988 55 2 53,222 23,037 86.26
หัวไทร รายละเอียด 63,180 53,085 49,736 15,238 2,139 134 1 120,333 53,085 84.02
บางขัน รายละเอียด 44,360 37,084 33,257 7,617 938 54 1 78,951 37,084 83.60
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,100 15,938 14,895 4,001 670 24 3 35,531 15,938 83.45
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 29,422 24,563 22,699 6,051 966 71 0 54,350 24,563 83.49
พระพรหม รายละเอียด 46,891 41,378 38,543 12,124 1,716 108 0 93,869 41,378 88.24
นบพิตำ รายละเอียด 31,120 26,864 25,199 7,920 984 76 0 61,043 26,864 86.32
ช้างกลาง รายละเอียด 25,811 22,760 20,929 6,812 924 60 2 51,487 22,760 88.18
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 30,916 25,580 23,863 7,548 1,094 57 1 58,143 25,580 82.74
รวมทั้งหมด 1,398,557 1,180,437 1,096,773 373,728 54,652 4,028 81 2,709,699 1,180,437 84.40
ประมวลผลล่าสุด 27 ก.ย. 2565 เวลา 14:38 น.
ประชากร 5 ปีขึ้นไปจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 35,947 27,981 15,118 13,595 335 317 51,400 41,893 81.50
พรหมคีรี รายละเอียด 6,116 5,166 3,349 3,096 59 58 9,524 8,320 87.36
ลานสกา รายละเอียด 7,474 6,809 3,018 2,877 117 117 10,609 9,803 92.40
ฉวาง รายละเอียด 13,184 10,625 4,890 4,421 158 154 18,232 15,200 83.37
พิปูน รายละเอียด 5,625 4,936 2,525 2,367 55 54 8,205 7,357 89.66
เชียรใหญ่ รายละเอียด 8,487 6,661 3,126 2,895 64 58 11,677 9,614 82.33
ชะอวด รายละเอียด 14,532 11,946 7,175 6,493 178 171 21,885 18,610 85.04
ท่าศาลา รายละเอียด 16,560 14,965 7,002 6,535 620 571 24,182 22,071 91.27
ทุ่งสง รายละเอียด 23,627 19,268 12,955 11,419 218 204 36,800 30,891 83.94
นาบอน รายละเอียด 4,287 3,790 951 865 57 48 5,295 4,703 88.82
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,903 7,813 6,167 5,500 203 164 16,273 13,477 82.82
ปากพนัง รายละเอียด 17,714 13,840 6,985 6,352 158 145 24,857 20,337 81.82
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,255 10,501 5,627 5,253 115 106 18,997 15,860 83.49
สิชล รายละเอียด 15,804 13,089 6,910 6,395 254 252 22,968 19,736 85.93
ขนอม รายละเอียด 4,971 4,318 2,468 2,246 44 43 7,483 6,607 88.29
หัวไทร รายละเอียด 9,768 8,325 6,736 6,037 125 111 16,629 14,473 87.03
บางขัน รายละเอียด 5,195 4,327 3,672 3,205 178 141 9,045 7,673 84.83
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 2,896 2,385 1,527 1,395 32 31 4,455 3,811 85.54
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 4,953 4,027 2,477 2,243 46 43 7,476 6,313 84.44
พระพรหม รายละเอียด 7,145 6,119 3,070 2,904 97 92 10,312 9,115 88.39
นบพิตำ รายละเอียด 3,938 3,551 2,784 2,605 129 127 6,851 6,283 91.71
ช้างกลาง รายละเอียด 4,740 4,226 2,283 2,138 27 24 7,050 6,388 90.61
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 5,948 4,615 2,508 2,290 74 72 8,530 6,977 81.79
รวมทั้งหมด 242,069 199,283 113,323 103,126 3,343 3,103 358,735 305,512 85.16
ประมวลผลล่าสุด 27 ก.ย. 2565 เวลา 14:38 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

0

สะสม

124,675

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

10

สะสม

67,182

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

860

อัตราการเสียชีวิต

0.69

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

50

รักษาใน รพ.

50

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

18

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 9 9 0 9 0.00
Modified AIIR 6 8 0 6 0.00
Cohort ICU 41 41 8 33 19.51
Isolate Room 147 186 12 135 6.45
Cohort Ward 96 697 30 667 4.30
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 13 1,553 0 1,553 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 18 18 0 100.00
รวมทั้งหมด 312 2,519 68 2,410 2.70
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 12
Moderate 22
Mild 14
Asympto matic 3
รวมทั้งหมด 51
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 8
High flow 2
Cannular 8
รวมทั้งหมด 18
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 32 64.00
เตียงระดับ 2.1 8 16.00
เตียงระดับ 2.2 2 4.00
เตียงระดับ 3 8 16.00
รวมทั้งหมด 50

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช