รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564
วันที่

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564
จำนวนการจอง

518

ประเภท จำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ 0
อสม. 1
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 0
ผู้มีโรคประจำตัว 41
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 70
ประชาชนทั่วไป 399
หญิงตั้งครรถ์ 0
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 7
จำนวนการฉีด

0

ประเภท เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3
บุคลากรทางการแพทย์ 0 0 0
อสม. 0 0 0
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 0 0 0
ผู้มีโรคประจำตัว 0 0 0
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 0 0
ประชาชนทั่วไป 0 0 0
หญิงตั้งครรถ์ 0 0 0
อื่นๆ (ไม่มีกลุ่ม) 0 0 0

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง ฉีดแค่ 1เข็ม
(คน)
ฉีดครบ 2เข็ม
(คน)
ฉีดครบ 3เข็ม
(คน)
รวมฉีดไปแล้ว
(คน)
บุคลากรทางการแพทย์ 10,847 331 32 126 158 197 2,117 11,138 13,452
อสม. 17,734 162 383 1,144 1,527 1,429 18,929 1,178 21,536
12,194 1,372 3,027 552 3,579 1,442 12,053 782 14,277
ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
ทหารที่เกี่ยวข้อง 565 80 23 56 79 43 594 23 660
ตำรวจที่เกี่ยวข้อง 1,781 358 38 77 115 83 2,627 144 2,854
เจ้าหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 92 114 15 42 57 10 242 5 257
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 9,756 820 2,951 377 3,328 1,306 8,590 610 10,506
85,830 7,749 8,693 10,162 18,855 15,776 49,332 284 65,392
ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
โรคทางเดินหายใจ 12,795 939 1,221 1,158 2,379 2,131 7,136 47 9,314
โรคหัวใจและหลอดเลือด 6,184 508 567 985 1,552 1,176 5,167 24 6,367
โรคไต 16,818 1,325 2,375 2,273 4,648 2,913 8,760 41 11,714
โรคหลอดเลือดสมอง 3,554 294 400 566 966 718 2,227 20 2,965
โรคมะเร็ง 2,764 283 253 419 672 464 1,705 10 2,179
โรคเบาหวาน 18,320 1,630 1,459 2,677 4,136 3,354 15,243 88 18,685
โรคอ้วน 25,395 2,770 2,418 2,084 4,502 5,020 9,094 54 14,168
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 186,112 48,916 10,606 30,129 40,735 25,113 133,274 153 158,540
580,816 48,664 124,071 40,518 164,589 165,253 154,987 1,573 321,814
ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
ประชาชนทั่วไป 536,012 47,464 124,071 40,518 164,589 148,620 154,883 1,573 305,076
นักเรียน 44,804 1,200 0 0 0 16,633 104 1 16,738
หญิงตั้งครรถ์ 1,903 43 155 0 155 441 1,139 3 1,583
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 6,309 938 12,899 1,070 13,969 1,947 3,311 29 5,287
รวมทั้งหมด 901,745 108,175 159,866 83,701 243,567 211,598 375,142 15,141 601,881

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
เป้าหมาย
ฉีดเข็มที่1
(Dose)
ฉีดเข็มที่2
(Dose)
ฉีดเข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 208,147 119,321 83,596 4,491 207,408 119,321 57.33
พรหมคีรี รายละเอียด 27,453 14,694 9,298 459 24,451 14,694 53.52
ลานสกา รายละเอียด 32,296 18,268 12,479 286 31,033 18,268 56.56
ฉวาง รายละเอียด 50,294 23,924 15,525 358 39,807 23,924 47.57
พิปูน รายละเอียด 22,519 10,890 6,733 151 17,774 10,890 48.36
เชียรใหญ่ รายละเอียด 30,684 14,334 10,550 389 25,273 14,334 46.71
ชะอวด รายละเอียด 67,022 27,047 16,892 339 44,278 27,047 40.36
ท่าศาลา รายละเอียด 75,422 38,986 25,060 1,115 65,161 38,986 51.69
ทุ่งสง รายละเอียด 126,851 53,622 33,606 1,388 88,616 53,622 42.27
นาบอน รายละเอียด 25,281 9,544 5,208 481 15,233 9,544 37.75
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 53,235 20,496 12,711 552 33,759 20,496 38.50
ปากพนัง รายละเอียด 69,382 35,009 20,731 475 56,215 35,009 50.46
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 60,558 26,398 16,785 480 43,663 26,398 43.59
สิชล รายละเอียด 68,120 31,508 19,804 717 52,029 31,508 46.25
ขนอม รายละเอียด 22,823 11,456 7,089 422 18,967 11,456 50.19
หัวไทร รายละเอียด 42,185 16,586 11,664 347 28,597 16,586 39.32
บางขัน รายละเอียด 34,374 10,338 6,737 212 17,287 10,338 30.08
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 14,579 5,502 3,994 164 9,660 5,502 37.74
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 22,790 10,104 6,277 187 16,568 10,104 44.34
พระพรหม รายละเอียด 37,743 20,698 12,000 505 33,203 20,698 54.84
นบพิตำ รายละเอียด 21,878 12,012 5,654 152 17,818 12,012 54.90
ช้างกลาง รายละเอียด 21,865 9,342 6,607 141 16,090 9,342 42.73
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 23,585 10,527 6,916 162 17,605 10,527 44.63
ต่างจังหวัด 45,099 21,318 15,040 445 36,803 21,318 47.27
รวมทั้งหมด 1,204,185 571,924 370,956 14,418 957,298 571,924 47.49

รายงานข้อมูลสะสมอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
AstraZeneca
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ไข้ 842 1,884 1,158 411 3,683 81 8,059
ปวดกล้ามเนื้อ 700 1,898 1,040 327 2,868 72 6,905
ปวดศีรษะ 648 1,479 900 318 2,924 70 6,339
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 472 1,577 651 204 1,655 37 4,596
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 346 793 480 158 1,485 34 3,296
คลื่นไส้ 177 274 190 63 540 21 1,265
อื่นๆ 112 642 261 64 425 12 1,516
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 58 131 106 40 424 10 769
ท้องเสีย 89 119 116 33 311 7 675
อาเจียน 73 142 78 25 218 5 541
ผื่น 35 126 62 18 137 5 383
รวม 3,552 9,065 5,042 1,661 14,670 354 34,344
Pfizer, BioNTech
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 353 16 7 5 35 1 417
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 301 21 7 4 34 0 367
ไข้ 230 18 4 6 34 0 292
ปวดศีรษะ 204 7 4 2 41 0 258
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 108 9 2 0 14 0 133
คลื่นไส้ 45 1 1 1 7 0 55
อื่นๆ 37 5 4 0 69 0 115
ท้องเสีย 20 3 0 0 3 0 26
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 16 1 0 0 5 0 22
อาเจียน 12 0 0 1 0 0 13
ผื่น 11 0 0 0 1 0 12
รวม 1,337 81 29 19 243 1 1,710
Sinovac Life Sciences
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 1,009 384 522 244 1,579 27 3,765
ปวดศีรษะ 870 511 453 230 1,633 34 3,731
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 429 1,240 390 133 937 9 3,138
ไข้ 341 372 300 127 982 20 2,142
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 577 151 286 167 925 22 2,128
อื่นๆ 626 179 250 164 813 18 2,050
คลื่นไส้ 313 62 134 53 409 15 986
ท้องเสีย 81 35 77 35 276 6 510
ผื่น 167 44 71 37 208 5 532
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 38 38 48 27 174 2 327
อาเจียน 90 36 50 18 141 5 340
รวม 4,541 3,052 2,581 1,235 8,077 163 19,649
Sinopharm
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดศีรษะ 7 20 43 9 533 11 623
ปวดกล้ามเนื้อ 5 17 32 13 488 11 566
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1 12 16 5 293 5 332
ไข้ 1 10 18 6 270 4 309
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1 14 19 2 267 3 306
อื่นๆ 2 12 13 6 222 4 259
คลื่นไส้ 0 8 12 1 149 4 174
ท้องเสีย 0 6 12 4 100 4 126
อาเจียน 0 5 7 0 56 3 71
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0 6 4 2 46 0 58
ผื่น 2 6 4 0 41 4 57
รวม 19 116 180 48 2,465 53 2,881

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

662

สะสม

25,861

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

208

สะสม

17,714

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

178

อัตราการเสียชีวิต

0.69

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

4,770

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

155

รักษาใน รพ.

3,886

รพ.สนามและอื่นๆ

884

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564
AIIR (Negative Pressure)
17
Modified AIIR
15
Cohort ICU
37
Isolate Room
563
Cohort Ward
906
รพ.สนาม
2,936
Community Isolation
2,635
Hospital
125
Home Isolation
593
ราชทัณฑ์
1,598
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 17 17 10 7 58.82
Modified AIIR 15 15 5 10 33.33
Cohort ICU 37 37 29 8 78.38
Isolate Room 448 563 391 57 87.28
Cohort Ward 149 906 795 119 87.75
รพ.สนาม 48 2,936 2,387 552 81.30
Community Isolation 66 2,635 1,738 897 65.96
Hospital 1 125 125 0 100.00
Home Isolation 0 593 593 0 100.00
ราชทัณฑ์ 0 1,598 1,598 0 100.00
รวมทั้งหมด 781 9,310 7,671 1,650 82.40
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 86
Moderate 1,038
Mild 1,732
Asympto matic 1,916
รวมทั้งหมด 4,772
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 11
High flow 37
Cannular 107
รวมทั้งหมด 155

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช