รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
36,549 36,172 26,423 10,135 311 109,590 36,549
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,066 13,040 12,566 8,755 308 47,735 13,066
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,483 23,132 13,857 1,380 3 61,855 23,483
208,678 198,686 71,907 1,274 5 480,550 208,678
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 208,678 198,686 71,907 1,274 5 480,550 208,678
95,588 90,247 30,796 1,243 2 217,876 95,588
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13,634 12,808 4,989 240 1 31,672 13,634
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 8,584 8,238 3,289 148 0 20,259 8,584
บุคคลมีโรคไต 18,164 16,996 5,210 168 0 40,538 18,164
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 4,385 4,123 1,363 63 0 9,934 4,385
บุคคลมีโรคมะเร็ง 2,983 2,850 1,200 68 0 7,101 2,983
บุคคลมีโรคเบาหวาน 24,563 23,501 8,531 273 1 56,869 24,563
บุคคลมีโรคอ้วน 22,889 21,364 6,106 280 0 50,639 22,889
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 386 367 108 3 0 864 386
16,090 15,762 8,988 1,020 7 41,867 16,090
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 723 706 555 78 1 2,063 723
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,918 2,890 2,152 229 0 8,189 2,918
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 274 170 9 0 714 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,188 11,892 6,111 704 6 30,901 12,188
763,986 674,245 146,645 5,832 51 1,590,759 763,986
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 620,984 567,641 141,682 5,819 51 1,336,177 620,984
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 75,584 74,930 4,889 13 0 155,416 75,584
เด็กอายุ 5-11 ปี 67,416 31,674 73 0 0 99,163 67,416
เด็กอายุ 0-4 ปี 2 0 1 0 0 3 2
2,774 2,455 518 12 0 5,759 2,774
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,774 2,455 518 12 0 5,759 2,774
ไม่ระบุประเภท 6,512 6,299 3,154 133 2 16,100 6,512
รวมทั้งหมด 1,130,177 1,023,866 288,431 19,649 378 2,462,501 1,130,177
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ค. 2565 เวลา 07:10 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด 5ปีขึ้นไป
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 260,736 252,588 221,316 205,456 80,902 8,843 82 516,599 221,316 81.81 87.62
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 36,359 35,082 30,239 27,837 9,557 792 11 68,436 30,239 80.37 86.20
ลานสกา รายละเอียด 41,093 40,471 38,962 34,293 32,043 11,792 855 14 78,997 34,293 83.45 88.02
ฉวาง รายละเอียด 65,439 65,827 63,614 52,987 48,297 14,053 1,351 29 116,717 52,987 80.97 83.29
พิปูน รายละเอียด 28,879 27,543 26,617 22,961 21,340 6,264 562 43 51,170 22,961 79.51 86.26
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 41,840 40,560 34,080 31,383 8,646 624 4 74,737 34,080 81.19 84.02
ชะอวด รายละเอียด 85,960 88,023 85,224 71,322 64,917 18,511 1,595 11 156,356 71,322 82.97 83.69
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,697 114,107 96,215 86,298 33,466 2,257 5 218,241 96,215 81.57 84.32
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 166,119 159,838 131,179 119,265 35,672 3,236 22 289,374 131,179 81.36 82.07
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,262 24,252 20,763 18,748 5,042 491 9 45,053 20,763 78.59 85.61
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 85,410 82,293 68,983 62,094 14,466 1,677 12 147,232 68,983 92.31 83.83
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 95,779 92,826 77,300 72,013 24,209 2,185 9 175,716 77,300 79.53 83.27
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 91,408 88,254 72,375 65,292 17,075 2,003 15 156,760 72,375 88.38 82.01
สิชล รายละเอียด 88,658 92,962 89,451 77,909 72,241 26,747 1,771 7 178,675 77,909 87.88 87.10
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,562 28,587 24,617 22,820 6,871 560 1 54,869 24,617 80.89 86.11
หัวไทร รายละเอียด 63,284 65,558 63,253 52,549 48,475 13,007 1,002 12 115,045 52,549 83.04 83.08
บางขัน รายละเอียด 47,458 47,578 45,372 37,548 32,749 6,398 570 1 77,266 37,548 79.12 82.76
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 20,588 19,851 16,371 15,133 3,611 348 5 35,468 16,371 85.01 82.47
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,112 29,801 24,764 22,420 5,561 614 2 53,361 24,764 78.75 83.10
พระพรหม รายละเอียด 44,612 43,095 41,419 35,791 33,358 9,848 959 9 79,965 35,791 80.23 86.41
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 32,686 31,352 26,773 24,644 7,140 574 5 59,136 26,773 79.62 85.39
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 26,702 25,852 22,558 20,384 6,014 514 4 49,474 22,558 79.44 87.26
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,163 30,993 25,379 23,417 6,712 593 0 56,101 25,379 81.35 81.89
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,566,480 1,510,148 1,278,272 1,170,624 371,564 33,976 312 2,854,748 1,278,272 82.51 84.65
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ค. 2565 เวลา 07:10 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 44,786 36,630 19,708 18,160 314 297 64,808 55,087 85.00
พรหมคีรี รายละเอียด 3,581 2,575 1,490 1,226 8 4 5,079 3,805 74.92
ลานสกา รายละเอียด 4,797 4,092 1,355 1,211 10 10 6,162 5,313 86.22
ฉวาง รายละเอียด 12,429 9,807 3,538 3,058 37 32 16,004 12,897 80.59
พิปูน รายละเอียด 1,040 168 227 50 2 0 1,269 218 17.18
เชียรใหญ่ รายละเอียด 6,699 4,733 1,625 1,371 10 5 8,334 6,109 73.30
ชะอวด รายละเอียด 13,797 11,053 5,369 4,666 45 40 19,211 15,759 82.03
ท่าศาลา รายละเอียด 15,948 14,208 5,606 5,107 246 196 21,800 19,511 89.50
ทุ่งสง รายละเอียด 23,402 18,642 11,429 9,789 114 103 34,945 28,534 81.65
นาบอน รายละเอียด 1,054 524 216 124 9 2 1,279 650 50.82
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,985 7,825 5,396 4,700 114 75 15,495 12,600 81.32
ปากพนัง รายละเอียด 17,022 12,870 5,388 4,707 54 40 22,464 17,617 78.42
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,608 10,782 5,221 4,840 46 37 18,875 15,659 82.96
สิชล รายละเอียด 15,352 12,491 6,089 5,549 172 171 21,613 18,211 84.26
ขนอม รายละเอียด 3,529 2,799 1,185 958 2 1 4,716 3,758 79.69
หัวไทร รายละเอียด 9,191 7,658 5,382 4,607 49 34 14,622 12,299 84.11
บางขัน รายละเอียด 5,009 4,097 2,608 2,119 64 34 7,681 6,250 81.37
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 628 45 152 12 1 0 781 57 7.30
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 2,570 1,594 931 677 4 2 3,505 2,273 64.85
พระพรหม รายละเอียด 6,656 5,547 1,853 1,666 15 11 8,524 7,224 84.75
นบพิตำ รายละเอียด 2,486 2,077 1,575 1,377 11 6 4,072 3,460 84.97
ช้างกลาง รายละเอียด 2,122 1,576 809 660 2 2 2,933 2,238 76.30
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 3,932 2,534 1,136 909 7 5 5,075 3,448 67.94
รวมทั้งหมด 219,623 174,327 88,288 77,543 1,336 1,107 309,247 252,977 81.80
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ค. 2565 เวลา 07:10 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

89

สะสม

122,053

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

56

สะสม

63,456

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

745

อัตราการเสียชีวิต

0.61

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

1,320

รักษาใน รพ.

330

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

9

Home Isolation

981

OP with Self Isolation

184

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 11 13 6 5 46.15
Modified AIIR 17 19 0 17 0.00
Cohort ICU 40 69 17 23 24.64
Isolate Room 337 481 108 231 22.45
Cohort Ward 284 1,248 199 1,049 15.95
รพ.สนาม 2 220 0 220 0.00
Community Isolation 27 2,593 9 2,584 0.35
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 981 981 0 100.00
OP with Self Isolation 0 184 184 0 100.00
รวมทั้งหมด 718 5,815 1,504 4,136 25.86
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 23
Moderate 126
Mild 150
Asympto matic 50
รวมทั้งหมด 349
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 13
High flow 0
Cannular 32
รวมทั้งหมด 45
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 990 75.00
เตียงระดับ 1 285 21.59
เตียงระดับ 2.1 32 2.42
เตียงระดับ 2.2 0 0.00
เตียงระดับ 3 13 0.98
รวมทั้งหมด 1,320

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช