รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2564
วันที่

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

ประจำวันวันที่ 24 ก.ค. 2564
จำนวนการจอง

23

ประเภท จำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ 0
อสม. 2
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 0
ผู้มีโรคประจำตัว 0
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 1
ประชาชนทั่วไป 20
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 0
จำนวนการฉีด

103

ประเภท เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3
บุคลากรทางการแพทย์ 0 0 0
อสม. 0 0 0
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1 0 0
ผู้มีโรคประจำตัว 6 0 0
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 6 0 0
ประชาชนทั่วไป 85 4 0
อื่นๆ (ไม่มีกลุ่ม) 0 1 0

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3
บุคลากรทางการแพทย์ 12,958 4,108 25,403 11,337 10,319 3,747
อสม. 28,083 16,470 19,442 12,107 7,279 56
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 20,767 7,609 12,135 7,880 4,206 49
ผู้มีโรคประจำตัว 109,088 51,316 20,046 16,604 3,419 23
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 257,340 152,792 51,914 50,505 1,398 11
ประชาชนทั่วไป 556,177 84,222 41,898 33,610 8,013 275
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 11,743 5,211 2,976 2,187 774 15
รวมทั้งหมด 996,156 321,728 173,814 134,230 35,408 4,176

รายงานข้อมูลสะสมอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2564
AstraZeneca
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 199 1,745 706 188 701 29 3,568
ไข้ 178 1,276 602 191 761 34 3,042
ปวดศีรษะ 158 953 493 153 598 30 2,385
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 106 738 340 92 392 19 1,687
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 76 593 315 72 313 17 1,386
อื่นๆ 54 687 205 50 115 7 1,118
คลื่นไส้ 44 256 121 34 130 6 591
อาเจียน 18 109 42 5 37 1 212
ผื่น 11 101 53 12 22 4 203
ท้องเสีย 10 54 53 13 54 5 189
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 11 66 37 11 56 2 183
รวม 865 6,578 2,967 821 3,179 154 14,564
Sinovac Life Sciences
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 1,505 82 332 233 746 48 2,946
ปวดศีรษะ 1,215 68 259 202 707 38 2,489
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 745 48 206 155 490 24 1,668
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 568 44 136 106 372 20 1,246
ไข้ 426 51 152 106 409 20 1,164
อื่นๆ 613 61 170 147 345 18 1,354
คลื่นไส้ 445 18 102 50 198 20 833
ท้องเสีย 154 8 37 35 100 8 342
ผื่น 189 12 42 28 90 11 372
อาเจียน 106 9 26 14 47 7 209
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 77 7 16 12 58 1 171
รวม 6,043 408 1,478 1,088 3,562 215 12,794
Sinopharm
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดศีรษะ 0 7 8 2 80 1 98
ปวดกล้ามเนื้อ 1 3 6 5 67 3 85
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0 0 4 1 43 1 49
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1 0 2 0 44 1 48
อื่นๆ 0 1 4 1 33 2 41
ไข้ 1 0 2 2 26 0 31
คลื่นไส้ 0 2 2 0 16 1 21
ท้องเสีย 0 0 3 1 9 0 13
ผื่น 0 0 2 0 5 1 8
อาเจียน 0 1 0 0 5 0 6
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0 0 0 1 4 1 6
รวม 3 14 33 13 332 11 406

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19

ข้อมูลจาก MOPH Immunization

ประจำวันวันที่ 24 ก.ค. 2564
เป้าหมาย
ทั้งหมด
996,156
จำนวนการจอง
Slot
321,728
Queue
193,564
รวมทั้งหมด
515,292

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

79

ทั้งหมด

2,691

เสียชีวิต

วันนี้

0

ทั้งหมด

28

อัตราการเสียชีวิต

1.04

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2564
AIIR (Negative Pressure)
16
Modified AIIR
9
Cohort ICU
35
Isolate Room
324
Cohort Ward
491
รพ.สนาม
200
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
ประเภทเตียง ทั้งหมด ใช้งาน พร้อมใช้ ร้อยละการใช้
AIIR (Negative Pressure) 16 16 0 100.00
Modified AIIR 9 6 3 66.67
Cohort ICU 35 29 6 82.86
Isolate Room 324 256 68 79.01
Cohort Ward 491 413 78 84.11
รพ.สนาม 200 158 42 79.00
รวมทั้งหมด 1,075 878 197 81.67
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น.
ความรุนแรง จำนวน
Severe 42
Moderate 164
Mild 563
Asymptomatic 311
รวมทั้งหมด 1080
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น.
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 7
High flow 33
รวมทั้งหมด 40

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช