รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
17,321 17,030 20,226 10,915 1,354 67 68,267 17,321
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 7,959 6,844 5,293 9,103 1,328 66 30,593 7,959
อาสาสมัครสาธารณสุข 9,362 10,186 14,933 1,812 26 1 36,320 9,362
101,637 123,391 73,905 4,027 109 2 303,180 101,637
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 101,637 123,391 73,905 4,027 109 2 303,071 101,637
56,197 65,481 32,139 2,606 108 2 156,641 56,197
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 8,459 9,298 5,225 564 17 0 23,563 8,459
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,327 5,383 3,387 324 18 0 13,439 4,327
บุคคลมีโรคไต 11,077 12,750 5,406 365 13 0 29,611 11,077
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 2,488 2,939 1,425 114 4 0 6,970 2,488
บุคคลมีโรคมะเร็ง 1,680 2,005 1,238 133 3 0 5,059 1,680
บุคคลมีโรคเบาหวาน 11,940 14,974 8,818 570 24 0 36,326 11,940
บุคคลมีโรคอ้วน 15,961 17,775 6,524 529 29 2 40,820 15,961
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 265 357 116 7 0 0 745 265
7,233 7,881 8,930 1,313 81 1 25,520 7,233
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 425 347 574 127 7 1 1,481 425
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 864 837 2,152 251 8 0 4,112 864
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 124 146 170 16 0 0 456 124
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 5,820 6,551 6,034 919 66 0 19,390 5,820
637,667 634,228 161,631 10,791 456 15 1,445,244 637,667
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 489,456 509,880 151,551 10,750 456 15 1,162,108 489,456
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,175 76,367 9,326 37 0 0 161,905 76,175
เด็กอายุ 5-11 ปี 71,827 47,937 753 4 0 0 120,521 71,827
เด็กอายุ 0-4 ปี 209 44 1 0 0 0 254 209
1,695 1,891 558 30 2 0 4,178 1,695
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 1,695 1,891 558 30 2 0 4,176 1,695
ไม่ระบุประเภท 4,251 4,784 3,286 297 11 3 12,632 4,251
รวมทั้งหมด 826,001 854,686 300,675 29,979 2,121 90 2,013,552 826,001
ประมวลผลล่าสุด 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:24 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
5 ปีขึ้นไป
(1+2)
เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 179,589 149,376 140,107 55,362 8,927 789 13 354,574 149,376 83.18
พรหมคีรี รายละเอียด 35,035 30,357 28,223 10,439 1,406 117 4 70,546 30,357 86.65
ลานสกา รายละเอียด 39,115 34,658 32,812 13,350 1,722 133 1 82,676 34,658 88.61
ฉวาง รายละเอียด 63,550 53,582 49,784 16,210 2,660 225 4 122,465 53,582 84.31
พิปูน รายละเอียด 26,426 23,159 21,974 7,259 1,117 111 26 53,646 23,159 87.64
เชียรใหญ่ รายละเอียด 40,256 34,278 32,227 9,877 1,317 101 0 77,800 34,278 85.15
ชะอวด รายละเอียด 85,264 72,016 66,379 21,455 2,989 205 1 163,045 72,016 84.46
ท่าศาลา รายละเอียด 108,559 91,293 83,340 34,893 4,153 336 3 214,018 91,293 84.10
ทุ่งสง รายละเอียด 159,939 133,599 123,434 42,345 7,194 615 5 307,192 133,599 83.53
นาบอน รายละเอียด 23,332 20,037 18,484 5,344 823 56 2 44,746 20,037 85.88
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 68,870 56,061 51,202 12,750 2,026 131 3 122,173 56,061 81.40
ปากพนัง รายละเอียด 92,793 78,392 74,370 28,043 4,473 304 4 185,586 78,392 84.48
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 75,549 59,910 54,450 14,588 2,561 176 4 131,689 59,910 79.30
สิชล รายละเอียด 84,783 73,768 69,597 27,982 3,244 218 6 174,815 73,768 87.01
ขนอม รายละเอียด 26,755 23,050 21,841 7,324 996 56 2 53,269 23,050 86.15
หัวไทร รายละเอียด 63,298 53,105 49,756 15,260 2,161 136 1 120,419 53,105 83.90
บางขัน รายละเอียด 44,456 37,087 33,275 7,631 941 57 2 78,993 37,087 83.42
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,136 15,938 14,904 4,010 671 27 4 35,554 15,938 83.29
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 29,488 24,568 22,707 6,071 971 74 0 54,391 24,568 83.32
พระพรหม รายละเอียด 46,956 41,411 38,591 12,638 1,754 112 0 94,506 41,411 88.19
นบพิตำ รายละเอียด 31,185 26,868 25,231 7,940 997 78 0 61,114 26,868 86.16
ช้างกลาง รายละเอียด 25,853 22,761 20,941 6,838 941 60 2 51,543 22,761 88.04
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 30,980 25,585 23,871 7,558 1,104 60 1 58,179 25,585 82.59
รวมทั้งหมด 1,401,167 1,180,859 1,097,500 375,167 55,148 4,177 88 2,712,939 1,180,859 84.28
ประมวลผลล่าสุด 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:24 น.
ประชากร 5 ปีขึ้นไปจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 35,947 27,983 15,118 13,597 335 317 51,400 41,897 81.51
พรหมคีรี รายละเอียด 6,116 5,166 3,349 3,096 59 58 9,524 8,320 87.36
ลานสกา รายละเอียด 7,474 6,809 3,018 2,877 117 117 10,609 9,803 92.40
ฉวาง รายละเอียด 13,184 10,625 4,890 4,421 158 154 18,232 15,200 83.37
พิปูน รายละเอียด 5,625 4,936 2,525 2,369 55 54 8,205 7,359 89.69
เชียรใหญ่ รายละเอียด 8,486 6,660 3,126 2,895 64 58 11,676 9,613 82.33
ชะอวด รายละเอียด 14,532 11,946 7,175 6,494 178 171 21,885 18,611 85.04
ท่าศาลา รายละเอียด 16,560 14,965 7,002 6,536 620 571 24,182 22,072 91.27
ทุ่งสง รายละเอียด 23,627 19,268 12,955 11,419 218 204 36,800 30,891 83.94
นาบอน รายละเอียด 4,287 3,790 951 865 57 48 5,295 4,703 88.82
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,903 7,813 6,167 5,500 203 164 16,273 13,477 82.82
ปากพนัง รายละเอียด 17,714 13,840 6,984 6,353 158 145 24,856 20,338 81.82
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,255 10,501 5,626 5,253 115 106 18,996 15,860 83.49
สิชล รายละเอียด 15,804 13,089 6,910 6,396 254 252 22,968 19,737 85.93
ขนอม รายละเอียด 4,971 4,318 2,468 2,247 44 43 7,483 6,608 88.31
หัวไทร รายละเอียด 9,768 8,325 6,736 6,037 125 111 16,629 14,473 87.03
บางขัน รายละเอียด 5,195 4,327 3,672 3,205 178 141 9,045 7,673 84.83
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 2,896 2,385 1,526 1,394 32 31 4,454 3,810 85.54
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 4,953 4,027 2,477 2,243 46 43 7,476 6,313 84.44
พระพรหม รายละเอียด 7,145 6,119 3,070 2,904 97 92 10,312 9,115 88.39
นบพิตำ รายละเอียด 3,938 3,551 2,784 2,605 129 127 6,851 6,283 91.71
ช้างกลาง รายละเอียด 4,740 4,226 2,283 2,138 27 24 7,050 6,388 90.61
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 5,948 4,615 2,508 2,290 74 72 8,530 6,977 81.79
รวมทั้งหมด 242,068 199,284 113,320 103,134 3,343 3,103 358,731 305,521 85.17
ประมวลผลล่าสุด 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:24 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

จุดฉีดวัคซีน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2565
ลำดับ อำเภอ โรงพยาบาล วันที่ฉีด จุดบริการฉีด ชนิดวัคซีน จำนวนวัคซีน
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
ค้นหาจุดฉีดวัคซีน

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

13

สะสม

124,734

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

7

สะสม

67,247

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

862

อัตราการเสียชีวิต

0.69

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

35

รักษาใน รพ.

35

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

37

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 1 1 0 1 0.00
Modified AIIR 4 4 0 4 0.00
Cohort ICU 0 0 0 0 0.00
Isolate Room 27 48 8 19 16.67
Cohort Ward 95 285 27 258 9.47
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 1 222 0 222 0.00
Hospitel 0 0 0 0 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 37 37 0 100.00
รวมทั้งหมด 128 597 72 504 12.06
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 1
Moderate 22
Mild 19
Asympto matic 0
รวมทั้งหมด 42
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 0
High flow 0
Cannular 6
รวมทั้งหมด 6
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 29 82.86
เตียงระดับ 2.1 6 17.14
เตียงระดับ 2.2 0 0.00
เตียงระดับ 3 0 0.00
รวมทั้งหมด 35

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช