รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
36,619 36,259 27,673 10,761 995 112,307 36,619
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,058 13,034 12,654 9,017 978 48,741 13,058
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,561 23,225 15,019 1,744 17 63,566 23,561
208,777 199,050 73,650 3,318 35 484,830 208,777
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 208,777 199,050 73,650 3,318 35 484,830 208,777
95,736 90,715 31,873 2,246 45 220,615 95,736
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13,680 12,964 5,170 501 3 32,318 13,680
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 8,587 8,258 3,371 285 8 20,509 8,587
บุคคลมีโรคไต 18,183 17,054 5,360 275 3 40,875 18,183
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 4,389 4,138 1,421 102 3 10,053 4,389
บุคคลมีโรคมะเร็ง 2,986 2,856 1,227 121 0 7,190 2,986
บุคคลมีโรคเบาหวาน 24,567 23,543 8,774 498 12 57,394 24,567
บุคคลมีโรคอ้วน 22,955 21,528 6,437 458 16 51,394 22,955
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 389 374 113 6 0 882 389
16,096 15,773 9,134 1,239 65 42,307 16,096
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 724 708 576 114 6 2,128 724
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,919 2,891 2,157 247 7 8,221 2,919
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 274 170 15 0 720 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,192 11,900 6,231 863 52 31,238 12,192
769,069 691,338 157,724 9,250 274 1,627,655 769,069
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 621,815 569,846 149,313 9,221 274 1,350,469 621,815
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,027 76,016 8,299 29 0 160,371 76,027
เด็กอายุ 5-11 ปี 71,225 45,476 111 0 0 116,812 71,225
เด็กอายุ 0-4 ปี 2 0 1 0 0 3 2
2,777 2,467 555 25 1 5,825 2,777
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,777 2,467 555 25 1 5,825 2,777
ไม่ระบุประเภท 6,504 6,299 3,258 226 6 16,293 6,504
รวมทั้งหมด 1,135,578 1,041,901 303,867 27,065 1,421 2,509,832 1,135,578
ประมวลผลล่าสุด 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:06 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด 5ปีขึ้นไป
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 260,736 253,027 221,742 207,037 82,844 10,813 440 522,876 221,742 81.97 87.64
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 36,359 35,159 30,290 28,047 9,782 877 28 69,024 30,290 80.51 86.15
ลานสกา รายละเอียด 41,093 40,471 39,056 34,433 32,393 12,492 1,097 41 80,456 34,433 83.79 88.16
ฉวาง รายละเอียด 65,439 65,827 63,732 53,199 49,172 14,712 1,583 42 118,708 53,199 81.30 83.47
พิปูน รายละเอียด 28,879 27,543 26,663 23,102 21,740 6,840 762 50 52,494 23,102 80.00 86.64
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 41,840 40,628 34,158 31,951 8,881 683 8 75,681 34,158 81.38 84.08
ชะอวด รายละเอียด 85,960 88,023 85,386 71,470 65,373 19,269 1,706 22 157,840 71,470 83.14 83.70
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,697 114,379 96,423 87,312 34,573 2,717 75 221,100 96,423 81.74 84.30
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 166,119 160,197 131,799 120,925 36,955 3,928 94 293,701 131,799 81.74 82.27
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,262 24,294 20,858 19,134 5,139 540 12 45,683 20,858 78.94 85.86
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 85,410 82,470 69,231 62,890 14,938 1,823 23 148,905 69,231 92.65 83.95
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 95,779 93,002 77,773 73,353 25,225 2,432 25 178,808 77,773 80.01 83.63
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 91,408 88,419 72,468 65,779 17,379 2,188 43 157,857 72,468 88.49 81.96
สิชล รายละเอียด 88,658 92,962 89,645 78,087 73,140 27,447 2,045 22 180,741 78,087 88.08 87.11
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,562 28,647 24,734 23,228 6,980 621 10 55,573 24,734 81.27 86.34
หัวไทร รายละเอียด 63,284 65,558 63,380 52,670 49,065 13,604 1,101 27 116,467 52,670 83.23 83.10
บางขัน รายละเอียด 47,458 47,578 45,505 37,706 33,504 6,868 606 7 78,691 37,706 79.45 82.86
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 20,588 19,896 16,530 15,376 3,709 397 7 36,019 16,530 85.84 83.08
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,112 29,867 24,834 22,805 5,691 648 6 53,984 24,834 78.98 83.15
พระพรหม รายละเอียด 44,612 43,095 41,507 35,913 33,715 10,259 1,112 26 81,025 35,913 80.50 86.52
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 32,686 31,432 26,922 25,101 7,462 630 12 60,127 26,922 80.06 85.65
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 26,702 25,897 22,646 20,724 6,295 567 14 50,246 22,646 79.75 87.45
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,163 31,052 25,441 23,624 6,881 645 4 56,595 25,441 81.55 81.93
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,566,480 1,513,240 1,282,429 1,185,388 384,225 39,521 1,038 2,892,601 1,282,429 82.77 84.75
ประมวลผลล่าสุด 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:06 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 44,832 36,700 19,772 18,250 319 302 64,923 55,252 85.10
พรหมคีรี รายละเอียด 3,608 2,604 1,513 1,251 9 5 5,130 3,860 75.24
ลานสกา รายละเอียด 4,903 4,201 1,388 1,245 12 12 6,303 5,458 86.59
ฉวาง รายละเอียด 12,438 9,818 3,568 3,091 39 34 16,045 12,943 80.67
พิปูน รายละเอียด 1,268 398 318 144 6 4 1,592 546 34.30
เชียรใหญ่ รายละเอียด 6,712 4,747 1,648 1,396 11 6 8,371 6,149 73.46
ชะอวด รายละเอียด 13,814 11,077 5,395 4,695 47 42 19,256 15,814 82.13
ท่าศาลา รายละเอียด 15,955 14,216 5,622 5,124 249 199 21,826 19,539 89.52
ทุ่งสง รายละเอียด 23,403 18,649 11,449 9,832 114 103 34,966 28,584 81.75
นาบอน รายละเอียด 1,069 541 230 138 10 3 1,309 682 52.10
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,987 7,828 5,425 4,739 116 78 15,528 12,645 81.43
ปากพนัง รายละเอียด 17,029 12,903 5,408 4,748 54 40 22,491 17,691 78.66
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,608 10,782 5,230 4,849 47 38 18,885 15,669 82.97
สิชล รายละเอียด 15,357 12,497 6,096 5,561 173 172 21,626 18,230 84.30
ขนอม รายละเอียด 3,540 2,811 1,207 984 2 1 4,749 3,796 79.93
หัวไทร รายละเอียด 9,204 7,675 5,413 4,647 49 35 14,666 12,357 84.26
บางขัน รายละเอียด 5,011 4,101 2,634 2,158 67 37 7,712 6,296 81.64
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 655 74 167 28 1 0 823 102 12.39
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 2,586 1,610 949 695 5 3 3,540 2,308 65.20
พระพรหม รายละเอียด 6,670 5,564 1,868 1,683 16 12 8,554 7,259 84.86
นบพิตำ รายละเอียด 2,513 2,105 1,591 1,394 12 7 4,116 3,506 85.18
ช้างกลาง รายละเอียด 2,169 1,624 836 690 2 2 3,007 2,316 77.02
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 3,949 2,553 1,150 926 9 7 5,108 3,486 68.25
รวมทั้งหมด 220,280 175,078 88,877 78,268 1,369 1,142 310,526 254,488 81.95
ประมวลผลล่าสุด 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:06 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

26

สะสม

124,231

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

32

สะสม

66,285

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

817

อัตราการเสียชีวิต

0.66

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

240

รักษาใน รพ.

240

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

152

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 10 10 0 10 0.00
Modified AIIR 6 8 0 6 0.00
Cohort ICU 30 39 15 15 38.46
Isolate Room 192 249 84 111 33.73
Cohort Ward 78 737 141 596 19.13
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 14 1,853 0 1,853 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 152 152 0 100.00
รวมทั้งหมด 330 3,055 392 2,598 12.83
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 13
Moderate 138
Mild 84
Asympto matic 21
รวมทั้งหมด 256
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 10
High flow 3
Cannular 26
รวมทั้งหมด 39
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 201 83.75
เตียงระดับ 2.1 26 10.83
เตียงระดับ 2.2 3 1.25
เตียงระดับ 3 10 4.17
รวมทั้งหมด 240

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช