รายงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


การรายงานข้อมูล : ขอความร่วมมือให้ หน่วยงานรายงานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวัน ภายในเวลา 16.30 น.

คู่มือการเข้าใช้งาน

      เข้าสู่ระบบ