มาตรการ…การเดินทางข้ามเขตจังหวัด

เดินทางข้ามเขตจังหวัด..จากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร) ไปยังพื้นที่นครศรีธรรมราช ต้องมีเอกสารรับรองจากจังหวัดต้นทางดังกล่าวด้วย..

Read more